Ліцензійна угода кінцевого користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цю Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем (надалі – «Угода»), оскільки в ній викладено положення та умови, на яких ми ліцензуємо нашу мобільну програму для використання.

 

Ця копія підсилювач потужності («Програмний продукт») і супровідна документація ліцензується і не продається. Цей програмний продукт захищено законами та договорами про авторське право, а також законами та договорами, що стосуються інших форм інтелектуальної власності. Максим Петров (Max MP) та/або його дочірні компанії, філії та постачальники (далі як "Макс МП”) володіє правами інтелектуальної власності на Програмний продукт. Використання та завантаження програмного продукту регулюється цими правами та всіма умовами цієї Угоди.

 

Надання обмеженої ліцензії та Умови використання

Макс МП надає вам невиключну ліцензію без права передачі на встановлення та використання програмного продукту відповідно до всіх умов, викладених тут.

 

Якщо ви не згодні з цією Угодою, ви не повинні завантажувати, встановлювати або використовувати програмне забезпечення для будь-яких цілей.

 

Обмеження на передачу

Ви не маєте права передавати свої права та обов’язки за цією Угодою або перерозподіляти, обтяжувати, продавати, здавати в оренду, субліцензувати чи іншим чином передавати цей програмний продукт без попереднього отримання прямої письмової згоди Макс МП.

 

Обмеження використання

Ви не маєте права декомпілювати, «реверсувати», дизасемблювати або іншим чином намагатися отримати вихідний код цього програмного продукту.

 

Обмеження на зміну

Ви не маєте права змінювати цей Програмний продукт або створювати будь-які похідні від Програмного забезпечення Товар або супровідна документація. Ви не можете змінювати будь-які файли чи бібліотеки в будь-якій частині цього Програмний продукт. Ви не можете відтворювати частину бази даних або створювати будь-які таблиці або звіти, що стосуються частини бази даних.

 

Обмеження на копіювання

Ви не маєте права копіювати будь-яку частину цього програмного продукту.

 

Відмова від гарантій та обмеження відповідальності

У МАКСИМАЛЬНОМУ МІРІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ, МАКС. МП, ЇЇ ДИРЕКТОРИ, ОФІЦЕРИ, СПІВРОБІТНИКИ АБО АГЕНТИ ЖОДНИМ СПОСОБОМ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ ЗА БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ НЕПРЯМІ, ШТРАФНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЧИ БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕСПОСІБНОСТЮ ВАС SE ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ

 

МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНИМ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ МІРІ, MAX MP НАДАЄ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ЯК Є І ЦИМ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ, ЯВНИХ, НЕПРЯМИХ АБО СТАТУТНИХ.

 

Правом, що регулює

Ця ліцензія та використання вами Програмного продукту регулюються законодавством Російської Федерації, за винятком колізійних норм. Використання вами Програмного продукту також може регулюватися іншими місцевими, державними, національними чи міжнародними законами.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参考訳です。日本語訳と英語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

POWERAMP エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) をよくお読みください。本契約に規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーションの使用を許可します。

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) およびその付属文書は、許諾を受けて使用するものであり、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権条約、またその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。Максим Петров (Max MP)および/またはその子会社、関連会社(以下「Макс МП」) は 本 ソフトウェア 製品 に 関する 知 的 財産 権 を 有し ます。 本 ソフトウェア 製品 の および ダウンロード は これら の 権利 および 本 契約 契約 条件 制約 の 対象 と なり ます。。 条件 制約 対象 と ます。。。。。。。。。。。

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

Макс МП はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本ソフトウェア製品をインストールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与します。

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わず、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用することはできません。

 

譲渡に関する制限

事前にМакс МПの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約に基づく権利および義務を譲渡すること、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、貸与、リース、サブライセンス、または譲渡することはできません。

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あるいは本ソフトウェア製品のソースコードの解明を試みることはできません。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品またはその付属文書から派生物を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品のいかなる部分に含まれるファイルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分に関連する表またはレポートを作成することはできません。

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、Макс МП、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア製品の使用または使用不能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殊、偶発的、間接的、懲罰的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MPはソフトウェア製品を現状のまま提供するものとし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条件を認めません。

 

準拠法

本ライセンス、および本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の対立を排除するため、Російська Федераціяの法律に準拠します。また本ソフトウェア製品のご使用は、その他の現地法、州法、国内法または国際法の制約を受ける場合があります。