Végfelhasználói licencszerződés

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Végfelhasználói Licencszerződést (a továbbiakban: „Szerződés”), mivel az tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alapján a Mobilalkalmazásunk használatára licencet adunk.

 

Ezt a másolatot Poweramp („Szoftvertermék”) és a kísérő dokumentáció licencelt és nem értékesíthető. Ezt a szoftverterméket szerzői jogi törvények és szerződések, valamint a szellemi tulajdon egyéb formáihoz kapcsolódó törvények és szerződések védik. Maksim Petrov (max. képviselő) és/vagy leányvállalatai, leányvállalatai és beszállítói (a továbbiakban mint „Max MP”) birtokolja a szoftvertermék szellemi tulajdonjogait. A Szoftvertermék Ön általi használatára és letöltésére ezek a jogok és a jelen Megállapodás összes feltétele érvényes.

 

Korlátozott licencengedély és használati feltételek

Max MP nem kizárólagos, nem átruházható licencet ad Önnek a Szoftvertermék telepítésére és használatára, az itt meghatározott feltételek és feltételek szerint.

 

Ha nem fogadja el a jelen Szerződést, nem töltheti le, telepítheti vagy használhatja a szoftvert semmilyen célra.

 

Az átvitel korlátozása

Ön nem ruházhatja át a jelen Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit, illetve nem oszthatja újra, nem terhelheti meg, nem adhatja el, bérbe, lízingelheti, nem adhatja tovább a szoftverterméket vagy más módon nem ruházhatja át erre a szoftvertermékre anélkül, hogy ehhez előzetesen kifejezett írásos engedélyt volna. Max MP.

 

Használat korlátozása

Nem lehet visszafejteni, „visszafejteni”, szétszedni vagy más módon megkísérelni a származtatást a szoftvertermék forráskódja.

 

A változtatás korlátozása

Ön nem módosíthatja ezt a szoftverterméket, és nem hozhat létre a Szoftverből származékos művet A termék vagy a hozzá tartozó dokumentáció. Ennek egyetlen részében sem módosíthatja a fájlokat vagy a könyvtárakat Szoftver termék. Nem reprodukálhatja az adatbázisrészt, és nem hozhat létre táblákat vagy táblákat az adatbázis-résszel kapcsolatos jelentések.

 

Másolási korlátozás

A szoftvertermék egyetlen részét sem másolhatja le.

 

A jótállás kizárása és a felelősség korlátozása

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN, MAX MP, IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN MÓDON NEM LESZ FELELŐSSÉG AZ ÖN SZÁMÁRA SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ KÖZVETETT, BÜNTETŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK A FELHASZNÁLÁSBÓL FELHASZNÁLHATÓK. SZOFTVERTERMÉK

 

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN A MAX MP A SZOFTVERT AZ ÉRTÉKELÉSÉBEN BIZTOSÍTJA, ÉS EZENEL MINDEN EGYÉB GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, AKÁR KIFEJTETETT, VÉLETETT VAGY TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT.

 

Irányadó jog

A jelen licencre és a Szoftvertermék Ön általi használatára az Orosz Föderáció törvényei vonatkoznak, kivéve a kollíziós szabályokat. A szoftvertermék használatára egyéb helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」日参訳訳。の参訳訳。語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される.

 

TELJESÍTMÉNY エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) をよくお許諾契約書 をよくお許みゥ規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーショリケーショヿ。

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) およびその付属文へは、許「を受ける゙ギ灑て使、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、著作権辂、著作権辂おたその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています.Maksim Petrov (max. képviselő)および/またはその子会社、関連会社(以下「Max MP」) は 、 本 ソフトウェア 製品 に 関する 知 的 財産 権 を 有し。 本 ソフトウェア 製品 の 使用 ダウンロード は 、 の 権利 および 本 の 契約 条件 による 制約 の 対象 と なり ます ます ます ます。。。。 これら これら の の

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

Max MP 、トールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与しを供与し。

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わず、ロモヂユヂウも、インストール、または使用することはできません。

 

譲渡に関する制限

事前にMax MPの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約に基づく権利ォ゙利こと、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、ォゖチ貸与、ンス、または譲渡することはできません.

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あるいル、あるいル、あるいル、あアいは朕んソースコードの解明を試みることはできません。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品またェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品またはその他を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品のいかに嫤ルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分にレト連する蟨ス部分にポチる蟨成することはできません.

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MP、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェフトウェア製当との製察能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殊、なる特殊、的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MPはソフトウェア製品を灮揾羶、とし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条件を肍

 

準拠法

本ライセンス、および本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の対立も間の対立Federation の法律に準拠します。また本ソフトウェア製品のご使用は、その他〮氰彞峏の法または国際法の制約を受ける場合があります。