Son kullanıcı Lisans Anlaşması

Lütfen bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (bundan böyle "Sözleşme") dikkatlice okuyun; zira bu Sözleşme, Mobil Uygulamamızı kullanım için lisansladığımız şart ve koşulları belirler.

 

Bu kopya Güç amplifikatörü (“Yazılım Ürünü”) ve beraberindeki belgeler lisanslanır ve satılmaz. Bu Yazılım Ürünü, telif hakkı yasaları ve anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet biçimleriyle ilgili yasa ve anlaşmalarla korunmaktadır. Maksim Petrov (Maksimum MP) ve/veya bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve tedarikçileri (bundan böyle "Maksimum MP”) Yazılım Ürünündeki fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Yazılım Ürününü kullanımınız ve indirmeniz bu haklara ve bu Sözleşmenin tüm şart ve koşullarına tabidir.

 

Sınırlı Lisans Verilmesi ve Kullanım Koşulları

Maksimum MP Yazılım Ürününü burada belirtilen tüm hüküm ve koşullara tabi olarak kurmanız ve kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir.

 

Bu Sözleşmeyi kabul etmiyorsanız yazılımı hiçbir amaçla indiremez, kurmamalı veya kullanmamalısınız.

 

Transfer Kısıtlaması

Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi devredemez veya bu Yazılım Ürününü yeniden dağıtamaz, ipotek altına alamaz, satamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, alt lisansını veremez veya başka bir şekilde devredemezsiniz. Maksimum MP.

 

Kullanım Kısıtlaması

Kaynak koda dönüştüremez, "tersine mühendislik" yapamaz, parçalarına ayıramaz veya başka bir şekilde türetmeye çalışamazsınız. bu Yazılım Ürününün kaynak kodu.

 

Değişiklik Kısıtlaması

Bu Yazılım Ürününü değiştiremez veya Yazılımdan herhangi bir türetilmiş çalışma oluşturamazsınız. Ürün veya beraberindeki belgeler. Bu belgenin herhangi bir bölümündeki hiçbir dosya veya kitaplığı değiştiremezsiniz. Yazılım Ürünü. Veritabanı bölümünü çoğaltamaz veya herhangi bir tablo veya veritabanı kısmıyla ilgili raporlar.

 

Kopyalama Kısıtlaması

Bu Yazılım Ürününün herhangi bir bölümünü kopyalayamazsınız.

 

Garantilerin Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, MAKS MP, YÖNETİCİLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ DOLAYLI, CEZAİ VEYA NİHAİ ZARARLARDAN SİZE KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

 

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, MAX MP, YAZILIM ÜRÜNÜNÜ OLDUĞU GİBİ SAĞLAR VE İŞBU BELGEYLE AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL TÜM DİĞER GARANTİ VE KOŞULLARI REDDEDER.

 

Geçerli Hukuk

Bu lisans ve Yazılım Ürününü kullanımınız, kanun ihtilafları kuralları hariç, Rusya Federasyonu kanunlarına tabidir. Yazılım Ürününü kullanımınız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

 

日本語訳

 

Doğrulanmış bir çalışma語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」)をよくお読みください。本契約にDaha fazla bilgi için bkz.

 

Poweramp için Güç Amplifikatörü (Başka bir deyişle) Daha fazla bilgi için:たその他の知的財産権Bu bir gerçektir.Maksim Petrov (Maksimum MP)および/またはその子会社、関連会社(以下「Maksimum MP」) は 、 本 製品 ソフトウェア 財産 権 を を を を および および および および および および および 本 本 および および 制約 制約 制約 制約 の の の の の 対象 対象 対象 対象 と と と 制約 制約 制約 制約 制約 制約 による。。 ます ます

 

制限つきライセンスの供与と用規約

Maksimum MP Daha fazla bilgi için: Bu, bir başkasının adıdır.

 

Daha Fazla Bilgi Edinin .. ..

 

譲渡に関する制限

buMaksimum MPDaha fazla bilgi için bkz. Daha fazla bilgi için: bu da demek oluyor ki evet.

 

Bir Şey

Daha fazla bilgi için: Bu çok basit bir şey.

 

daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi edinin Daha fazla bilgi için: Bu bir gerçek.

 

Doğrulanmış bir şey Evet.

 

コピーに関する制限

Doğrulanmış bir şey değil.

 

Başka Bir Şey

Bu, daha iyi bir fikirdir.Maksimum MP、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア製品の使用または使用不能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殊、偶発的、間接的、懲罰bu bir gerçek Daha fazla bilgi için:

Maksimum MP, Maksimum MP, MP3 Oynatma Daha fazla bilgi

 

準拠法

Rusya Federasyonu Daha fazla bilgi için:または国際Bu çok basit bir şey.