Final acord de licență utilizator

Vă rugăm să citiți cu atenție acest Acord de licență pentru utilizatorul final (în prezent, „Acordul”), deoarece stabilește termenii și condițiile în baza cărora licențiem aplicația noastră mobilă pentru utilizare.

 

Această copie a Poweramp („Produsul Software”) și documentația însoțitoare sunt licențiate și nu sunt vândute. Acest produs software este protejat de legile și tratatele privind drepturile de autor, precum și de legile și tratatele legate de alte forme de proprietate intelectuală. Maksim Petrov (MP maxim) și/sau filialele, afiliații și furnizorii săi (denumite prin prezenta „MP maxim”) deține drepturile de proprietate intelectuală asupra Produsului software. Utilizarea și descărcarea produsului software de către dvs. sunt supuse acestor drepturi și tuturor termenilor și condițiilor acestui Acord.

 

Acordarea licenței limitate și Termenii de utilizare

MP maxim vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă pentru a instala și utiliza Produsul software, conform tuturor termenilor și condițiilor stabilite aici.

 

Dacă nu sunteți de acord cu acest Acord, nu trebuie să descărcați, să instalați sau să utilizați software-ul în niciun scop.

 

Restricție la transfer

Nu aveți dreptul să vă cesionați drepturile și obligațiile în temeiul acestui Acord, sau să redistribuiți, grevați, vindeți, închiriați, închiriați, sublicențiați sau transferați în alt mod acestui Produs software fără a obține în prealabil acordul expres scris al MP maxim.

 

Restricție de utilizare

Nu aveți voie să decompilați, să „reverse-engineering”, să dezasamblați sau să încercați în alt mod să derivați codul sursă al acestui produs software.

 

Restricții privind modificarea

Nu aveți dreptul să modificați acest Produs software sau să creați vreo lucrare derivată a Software-ului Produsul sau documentația însoțitoare. Nu aveți dreptul să modificați niciun fișier sau bibliotecă în nicio porțiune a acestuia Produs software. Nu puteți reproduce porțiunea bazei de date sau crea tabele sau rapoarte referitoare la porţiunea de bază de date.

 

Restricție la copiere

Nu puteți copia nicio parte a acestui Produs software.

 

Declinarea garanțiilor și limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, MP MAX, DIRECTORII, OFIȚERII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI, NU VA FI ÎN NICIUN MOD RĂSPUNDĂTORI FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE, PUNITIVE SAU CONSECENȚIALE, ORICARE RESULTATE DIN SAU LEGATE ÎN ORICE MOD DE UTILIZAREA SOFTWARELOR PRODUSULUI.

 

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, MAX MP, FURNIZAȚI PRODUSUL SOFTWARE CA ESTE ȘI PRIN PREZENTA RENUNȚĂ TOATE ALTE GARANȚII ȘI CONDIȚII, EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE.

 

Legea aplicabilă

Legile Federației Ruse, excluzând regulile privind conflictele de legi, guvernează această licență și utilizarea de către dvs. a Produsului software. Utilizarea de către dvs. a Produsului software poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, statale, naționale sau internaționale.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参考耍の参考賨〱恨考賨ーザー使用許諾契約書語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

POWERAMP エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) をよくお読いみさ契約書規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーシリケーシリケーシリケーション迿とョン社のモ

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) およびその付属文書は、許諾を受けけて䁳その付属文書は、許諾を受けとでびその、 、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、著作権、著作権法ど権法ど恴権法そたその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。Maksim Petrov (MP maxim)および/またはその子会社、関連会社(以下「MP maxim」) は 、 本 ソフトウェア 製品 に 関する 知 的 財産 権 を 有し ます。 本 ソフトウェア 製品 の 使用 および ダウンロード は 、 これら の 権利 および 本 契約 の の 条件 による 制約 の の 対象 と なり ます。。。 の 契約 条件 による 制約 の 対象 と と なり ます。。。。。 の

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

MP maxim はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本ソフ、本ソフトアフココ胕トココに対しに規定する契約条件のもとに対し、トールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与す。

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わず、本ソフトウウトェウトーウトの、インストール、または使用することはできません。

 

譲渡に関する制限

事前にMP maximの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約に基づく権利利づく権利す炩利おォ利おとなしにによる明示的な同意こと、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、貸与、貸与ェア製品を再分配、抵当付け、販売、貸与。ンス、または譲渡することはできません。

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あるいは本るいは本ギ轣は本ア」ソースコードの解明を試みることはできません。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品またはその恟はその恟はその恴柉本ソェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品のいかなせん。また、本ソフトウェア製品のいかなるちとなるちと品ルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分に関連する表そるぬそるース部分を再生成すること、データベース部分に成することはできません。

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、MP maxim、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア製員ア製員䁳代理店は、本ソフトウェア製員䁨代品へ能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殊なる特殊、恚特殊、做特殊、恓れに関連する、的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MPはソフトウェア製品を現範囲において、Max MP,とし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条件せん認ろせを認ず、その他一切の保証

 

準拠法

本ライセンス、および本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の対立るの対立るの法令間の対立る恟すェア製品のご使用ス、本ソフトウェア製品のご使用は、法țiune の法律に準拠します。また本ソフトウェア製品のご使用は、その他ば倷用は、その他ば倷灮他ば恮恮他ば恮恮他ア製品ェ法または国際法の制約を受ける場合があります。