Уговор са крајњим корисником лиценце

Пажљиво прочитајте овај Уговор о лиценцирању са крајњим корисником (у даљем тексту „Уговор“), јер он наводи одредбе и услове под којима лиценцирамо нашу мобилну апликацију за коришћење.

 

Ова копија од Поверамп („Софтверски производ“) и пратећа документација су лиценцирани и не продају се. Овај софтверски производ заштићен је законима и уговорима о ауторским правима, као и законима и уговорима који се односе на друге облике интелектуалне својине. Максим Петров (Мак МП) и/или његове подружнице, филијале и добављаче (овде као „Мак МП”) поседујете права интелектуалне својине у софтверском производу. Ваше коришћење и преузимање Софтверског производа подлеже овим правима и свим одредбама и условима овог Уговора.

 

Ограничена додела лиценце и услови коришћења

Мак МП вам даје неексклузивну, непреносиву лиценцу за инсталирање и коришћење Софтверског производа у складу са свим овде наведеним одредбама и условима.

 

Ако се не слажете са овим Уговором, не смијете преузимати, инсталирати или користити софтвер у било коју сврху.

 

Ограничење трансфера

Не можете уступити своја права и обавезе према овом Уговору, нити редистрибуирати, оптерећивати, продавати, изнајмљивати, изнајмљивати, подлиценцирати или на други начин преносити на овај софтверски производ без претходног добијања изричитог писменог пристанка Мак МП.

 

Ограничење употребе

Не смете декомпајлирати, „обрнути инжењеринг“, растављати или на други начин покушавати да изведете изворни код овог софтверског производа.

 

Ограничење измене

Не смете да мењате овај софтверски производ или да креирате било какав дериват Софтвера Производ или његова пратећа документација. Не смете да мењате датотеке или библиотеке у било ком делу овога Софтверски производ. Не смете да репродукујете део базе података нити да креирате табеле или извештаји који се односе на део базе података.

 

Ограничење копирања

Не можете копирати ниједан део овог софтверског производа.

 

Одрицање од гаранција и ограничење одговорности

У МАКСИМАЛНОЈ МЕРИ КОЈИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ЗАКОНОМ, МАКС МП, ЊЕГОВИ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБЕНИКЕ, ЗАПОСЛЕНИ ИЛИ АГЕНТИ, НЕЋЕ НИ НА БИЛО КАКАВ НАЧИН БИТИ ОДГОВОРНИ ПРЕМА ВАМ ЗА БИЛО КАКВЕ ПОСЕБНЕ, СЛУЧАЈНЕ ИНДИРЕКТНЕ, КАЗНЕНЕ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНЕ ШТЕТЕ КОЈИ БИ БИЛО КОЈИ НАСТАЛЕ У БИЛО КОЈОЈ ВАМ ИЗ КОРИСТИТЕ СОФТВЕРСКИ ПРОИЗВОД

 

У МАКСИМАЛНОЈ МЕРИ КОЈИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ВАЖЕЋИМ ЗАКОНОМ, МАКС МП, ОБЕЗБЕЂУЈЕ СОФТВЕРСКИ ПРОИЗВОД КАКАВ ЈЕСТЕ И ОВИМ СЕ ОДРИЧЕ СВИХ ДРУГИХ ГАРАНЦИЈА И УСЛОВА, ИЗРИЧИТИХ, ПОДРАЗУМЕВАНИХ ИЛИ ЗАКОНСКИХ.

 

Надлежно право

Закони Руске Федерације, искључујући правила о сукобу закона, регулишу ову лиценцу и ваше коришћење Софтверског производа. Ваше коришћење Софтверског производа такође може бити подложно другим локалним, државним, националним или међународним законима.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エントユーサー使用許諾契約書」の参耨訳カ語て齟齬かある場合には英語テキストか適応される。

 

ПОВЕРАМП エントユーサー使用許諾契約書

 

このエントユーサー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) をよくお読みに規定される契約条件に基ついて、当社のモハイル・アフリケーション゗エーションし

 

Поверамп の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) およひその付属文書は、許諾を受けて佗、売り渡したものてはありません。本ソフトウェア製品は、著作権法はありません。本ソフトウェア製品は、著佝瑨法またその他の知的財産権に関連する法律およひ条約により保護されています。Максим Петров (Мак МП)およひ/またはその子会社、関連会社(以下「Мак МП」) は, 本 ソフトウェア 製品 に 関する 知 的 権 を 有し ます ソフトウェア.

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

Мак МП はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本ソフトアア、本ソフトるトールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与しを

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わす、本ソフトウコ、インストール、または使用することはてきません。

 

譲渡に関する制限

事前にМак МПの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約に基つく権利おソつく権利おること、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売トゥェア製品を再分配.ンス、または譲渡することはてきません。

 

使用に関する制限

逆コンハイル、「リハースエンシニア」、逆アセンフル、あるいは本よあるいは本アソースコートの解明を試みることはてきません。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトゥェア製品またはその䖻甹変すること、本ソフトゥェア製品またま甝の仁を作成することはてきません。また、本ソフトゥェア製品のいかなる郫のいかなるルまたはライフラリも変更することはてきません。

 

テータヘース部分を再生成すること、テータヘーよ部分に関連まる表と、テータヘース部分に関連まる表に成することはてきません。

 

コヒーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはてきません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、Мак МП、その取締役、役員、従業員、およひ代理店は、本ソフトウェトウェア磨品きア製品ひ能に起因する、または何らかの形てこれに関連する、いかなるかなる的なる特殊、的瀥殊、的瀥殊、的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Мак МП,とし、暗示、黙示、または法定を問わす、その他一切の保証や条件を聾わを

 

準拠法

本ライセンス、およひ本ソフトウェア製品のこ使用は、法令間の寎立る, Русија, 間の寎立るの法律に準拠します。また本ソフトウェア製品のこ使用は、その囖の現录の現录のまたは国際法の制約を受ける場合かあります。