Politica de confidențialitate a skinurilor Poweramp HD

Această aplicație colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Acest document poate fi tipărit pentru referință utilizând comanda print din setările oricărui browser.

Proprietar și operator de date

Maksim Petrov, Semashko 17-4, Mytischi 141014, RF

E-mail de contact proprietar: poweramp.maxmpz@gmail.com

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date personale pe care această aplicație le colectează, prin ea însăși sau prin terți, se numără: Date de utilizare; informatie despre dispozitiv.

Detalii complete despre fiecare tip de Date personale colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea Datelor.
Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat atunci când utilizați această Aplicație.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii și nefurnizarea acestor Date poate face imposibilă ca această Aplicație să își furnizeze serviciile. În cazurile în care această Aplicație precizează în mod expres că unele Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste Date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.
Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele cu caracter personal care sunt obligatorii sunt bineveniți să contacteze Proprietarul.
Orice utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau de către proprietarii serviciilor terță parte utilizate de această Aplicație servește scopului de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, în plus față de orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica de cookie-uri, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin această Aplicație și confirmă că au consimțământul terțului pentru a furniza Datele Proprietarului.

Modul și locul de prelucrare a Datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.
Prelucrarea Datelor se realizează folosind computere și/sau instrumente abilitate IT, urmând proceduri și moduri organizatorice strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei Aplicații (administrare, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi terți- furnizori de servicii tehnice părți, transportatori de poștă, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca Procesori de date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată în orice moment de la Proprietar.

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul poate prelucra Date personale referitoare la Utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: Conform unor legislații, Proprietarului i se poate permite să prelucreze Date cu caracter personal până când Utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări („opt-out”), fără a fi nevoit să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele baze legale. Acest lucru, cu toate acestea, nu se aplică, ori de câte ori prelucrarea Datelor cu caracter personal este supusă legii europene privind protecția datelor;
 • furnizarea Datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în proprietatea Titularului;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar sau de un terț.

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea Datelor cu Caracter Personal este o cerință statutară sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

Loc

Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul Datelor Utilizatorului într-o altă țară decât a sa. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor Date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate. de către Proprietar pentru a-și proteja Datele.

În cazul în care are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante ale acestui document sau pot întreba Proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât este cerut de scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la îndeplinirea integrală a contractului.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopurile intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să rețină Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar să facă acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

Odată ce perioada de păstrare expiră, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile prelucrarii

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze Serviciul, să-și îndeplinească obligațiile legale, să răspundă solicitărilor de executare, să îi protejeze drepturile și interesele (sau ale Utilizatorilor sau ale terților), să detecteze orice activitate rău intenționată sau frauduloasă, precum și următoarele: Afișarea conținutului de pe platforme externe, Testarea Beta, Contactarea Utilizatorului, Permisiunile dispozitivului pentru accesul la Date cu Caracter Personal, Gestionarea activităților legate de productivitate, Gestionarea plăților, Găzduire și infrastructură backend și Servicii Platformă și găzduire.

Pentru informații specifice despre Datele cu Caracter Personal utilizate pentru fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunea „Informații detaliate privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”.

Permisiunile dispozitivului pentru accesul la Date personale

În funcție de dispozitivul specific al Utilizatorului, această Aplicație poate solicita anumite permisiuni care îi permit să acceseze Datele dispozitivului Utilizatorului, așa cum este descris mai jos.

În mod implicit, aceste permisiuni trebuie acordate de către Utilizator înainte ca informațiile respective să poată fi accesate. Odată ce a fost acordată permisiunea, aceasta poate fi revocată de Utilizator în orice moment. Pentru a revoca aceste permisiuni, Utilizatorii se pot referi la setările dispozitivului sau pot contacta Proprietarul pentru asistență la datele de contact furnizate în prezentul document.
Procedura exactă pentru controlul permisiunilor aplicației poate depinde de dispozitivul și software-ul utilizatorului.

Vă rugăm să rețineți că revocarea unor astfel de permisiuni poate afecta buna funcționare a acestei Aplicații.

Dacă Utilizatorul acordă oricare dintre permisiunile enumerate mai jos, datele personale respective pot fi prelucrate (adică accesate, modificate sau eliminate) de către această Aplicație.

Permisiune de stocare

Folosit pentru accesarea stocării externe partajate, inclusiv pentru citirea și adăugarea oricăror elemente.

Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

 • Testare beta
 • Contactarea Utilizatorului
 • Permisiunile dispozitivului pentru accesul la Date personale
 • Afișarea conținutului de pe platforme externe
 • Gestionarea activităților legate de productivitate
 • Gestionarea plăților
 • Infrastructură de găzduire și backend
 • Servicii de platformă și găzduire

Informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Identificarea unică a dispozitivului
 • Notificări

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu privire la Datele lor prelucrate de către Proprietar.

În special, Utilizatorii au dreptul de a face următoarele:

 • Retrageți-le consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale.
 • Se opune prelucrării Datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării Datelor lor dacă prelucrarea este efectuată pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii sunt oferite în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Accesați datele lor. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, de a obține dezvăluiri cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și de a obține o copie a Datelor în curs de prelucrare.
 • Verificați și căutați rectificarea. Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratețea Datelor lor și de a cere actualizarea sau corectarea acestora.
 • Restricționați prelucrarea Datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea Datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va prelucra Datele în niciun alt scop decât stocarea acestora.
 • Să le fie șterse sau eliminate în alt mod datele personale. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea Datelor lor de la Proprietar.
 • Primiți datele lor și transferați-le unui alt operator. Utilizatorii au dreptul de a primi Datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le fie transmise unui alt operator fără nicio piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie prelucrate prin mijloace automate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul face parte sau pe obligații precontractuale ale acestuia.
 • Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a depune o reclamație în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a vă opune prelucrării

În cazul în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea unei autorități oficiale conferite Proprietarului sau în scopurile intereselor legitime urmărite de către Proprietar, Utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări furnizând un motiv legat de situația lor particulară pentru justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, totuși, în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, ei se pot opune acelei prelucrări în orice moment, fără a furniza nicio justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează Date cu Caracter Personal în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Cum să exercite aceste drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor de Utilizator poate fi îndreptată către Proprietar prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către Proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune legală

Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune în justiție care decurg din utilizarea necorespunzătoare a acestei Aplicații sau a Serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie datele cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite Servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere.

Jurnalele de sistem și întreținerea

În scopuri de operare și întreținere, această Aplicație și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această Aplicație (jurnalele de sistem) utilizează alte Date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la Proprietar. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate solicitările „Nu urmăriți”.

Această aplicație nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terțelor pe care le utilizează respectă solicitările „Nu urmări”, vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii săi pe această pagină și eventual în cadrul acestei Aplicații și/sau – în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și legal – trimițând o notificare Utilizatorilor prin orice informație de contact disponibilă pentru proprietarul. Este recomandat să verificați des această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări enumerată în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, acolo unde este necesar.