Политика приватности Поверамп ХД Скинова

Ова апликација прикупља неке личне податке од својих корисника.

Овај документ се може одштампати за референцу коришћењем команде за штампање у подешавањима било ког претраживача.

Власник и контролор података

Максим Петров, Семашко 17-4, Митисцхи 141014, РФ

Имејл за контакт власника: поверамп.макмпз@гмаил.цом

Врсте прикупљених података

Међу врстама личних података које ова Апликација прикупља, сама или преко трећих лица, су: Подаци о коришћењу; информације о уређају.

Потпуни детаљи о свакој врсти прикупљених личних података дати су у наменским одељцима ове политике приватности или посебним текстовима објашњења приказаним пре прикупљања података.
Корисник може слободно давати личне податке, или, у случају података о коришћењу, аутоматски прикупљати приликом коришћења ове апликације.
Осим ако није другачије назначено, сви Подаци који се захтевају овом апликацијом су обавезни и неуспех у пружању ових података може онемогућити ову апликацију да пружи своје услуге. У случајевима када се у овој апликацији изричито наводи да неки Подаци нису обавезни, Корисници су слободни да не саопштавају ове податке без последица по доступност или функционисање Услуге.
Корисници који нису сигурни који лични подаци су обавезни могу да контактирају власника.
Свака употреба колачића – или других алата за праћење – од стране ове апликације или од стране власника услуга трећих страна које користи ова апликација служи у сврху пружања услуге коју корисник захтева, поред било које друге сврхе описане у овом документу и у Политици колачића, ако су доступни.

Корисници су одговорни за све личне податке треће стране добијене, објављени или дељени путем ове апликације и потврђују да имају сагласност треће стране да дају податке Власнику.

Начин и место обраде података

Методе обраде

Власник предузима одговарајуће мере безбедности да спречи неовлашћени приступ, откривање, модификацију или неовлашћено уништавање података.
Обрада података се врши коришћењем рачунара и/или ИТ алата, пратећи организационе процедуре и режиме који су стриктно повезани са назначеним сврхама. Поред Власника, у неким случајевима, Подаци могу бити доступни одређеним типовима одговорних лица, укључених у рад ове апликације (администрација, продаја, маркетинг, правна, системска администрација) или спољним странама (као што су треће- партијски провајдери техничких услуга, превозници поште, хостинг провајдери, ИТ компаније, агенције за комуникације) које је, по потреби, именовао Власник за Обрађиваче података. Ажурирана листа ових страна може се затражити од власника у било ком тренутку.

Правни основ обраде

Власник може да обрађује личне податке који се односе на кориснике ако важи једно од следећег:

 • Корисници су дали сагласност за једну или више специфичних сврха. Напомена: Према неким законима, Власнику може бити дозвољено да обрађује личне податке све док се Корисник не успротиви таквој обради („опт-оут“), без потребе да се ослања на сагласност или било који други од следећих правних основа. Ово се, међутим, не примењује кад год је обрада личних података предмет европског закона о заштити података;
 • давање података је неопходно за извршење уговора са Корисником и/или за било које његове предуговорне обавезе;
 • обрада је неопходна за усаглашеност са законском обавезом којој Власник подлеже;
 • обрада је повезана са задатком који се обавља у јавном интересу или у вршењу службених овлашћења која су дата Власнику;
 • обрада је неопходна за сврхе легитимних интереса које води Власник или трећа страна.

У сваком случају, Власник ће радо помоћи да се разјасни специфична правна основа која се примењује на обраду, а посебно да ли је пружање личних података законски или уговорни захтев, или услов неопходан за склапање уговора.

Место

Подаци се обрађују у пословним канцеларијама власника и на свим другим местима где се налазе стране укључене у обраду.

У зависности од локације корисника, пренос података може укључивати пренос података корисника у земљу која није њихова. Да би сазнали више о месту обраде тако пренесених података, Корисници могу да погледају одељак који садржи детаље о обради личних података.

Корисници такође имају право да сазнају о правној основи преноса података у земљу ван Европске уније или у било коју међународну организацију која је регулисана међународним јавним правом или коју су основале две или више земаља, као што су УН, као и о предузетим безбедносним мерама од стране власника ради заштите својих података.

Ако дође до таквог преноса, Корисници могу сазнати више тако што ће проверити релевантне одељке овог документа или се распитати код Власника користећи информације наведене у одељку за контакт.

Време задржавања

Лични подаци ће се обрађивати и чувати онолико дуго колико то захтева сврха за коју су прикупљени.

дакле:

 • Лични подаци прикупљени у сврхе у вези са извршавањем уговора између Власника и Корисника чувају се док се тај уговор у потпуности не изврши.
 • Лични подаци прикупљени у сврху легитимних интереса власника ће се чувати онолико дуго колико је потребно да се те сврхе испуне. Корисници могу пронаћи специфичне информације у вези са легитимним интересима које води власник у релевантним одељцима овог документа или контактирањем власника.

Власнику може бити дозвољено да задржи личне податке на дужи период кад год је Корисник дао сагласност за такву обраду, све док се таква сагласност не повуче. Поред тога, Власник може бити у обавези да задржи личне податке на дужи период кад год је то потребно ради извршења законске обавезе или по налогу органа.

Када истекне период чувања, лични подаци ће бити избрисани. Дакле, право на приступ, право на брисање, право на исправку и право на преносивост података не могу се остварити након истека рока чувања.

Сврхе обраде

Подаци који се односе на Корисника се прикупљају како би се омогућило Власнику да пружи своју Услугу, испуни своје законске обавезе, одговори на захтеве за спровођење, заштити своја права и интересе (или права и интересе својих корисника или трећих лица), открије било какву злонамерну или преварантску активност, као и следеће: Приказ садржаја са спољних платформи, Бета тестирање, Контактирање корисника, Дозволе уређаја за приступ личним подацима, Руковање активностима у вези са продуктивношћу, Руковање плаћањем, Хостинг и позадинска инфраструктура и Платформске услуге и хостинг.

За специфичне информације о личним подацима који се користе за сваку сврху, Корисник може погледати одељак „Детаљне информације о обради личних података“.

Дозволе уређаја за приступ личним подацима

У зависности од специфичног уређаја корисника, ова апликација може захтевати одређене дозволе које јој омогућавају приступ подацима уређаја корисника као што је описано у наставку.

Подразумевано, ове дозволе мора да одобри корисник пре него што се приступи одговарајућим информацијама. Када је дозвола дата, корисник је може опозвати у било ком тренутку. Да би опозвали ове дозволе, Корисници могу да погледају подешавања уређаја или да контактирају власника за подршку на контакт податке наведене у овом документу.
Тачна процедура за контролу дозвола апликације може зависити од уређаја и софтвера корисника.

Имајте на уму да опозив таквих дозвола може утицати на правилно функционисање ове апликације.

Ако Корисник одобри било коју од доле наведених дозвола, ова Апликација може да обрађује (тј. приступи, мења или уклања) одговарајуће личне податке.

Дозвола за складиштење

Користи се за приступ заједничкој спољној меморији, укључујући читање и додавање било које ставке.

Детаљне информације о обради личних података

Лични подаци се прикупљају у следеће сврхе и коришћењем следећих услуга:

 • Бета тестирање
 • Контактирање корисника
 • Дозволе уређаја за приступ личним подацима
 • Приказивање садржаја са спољних платформи
 • Руковање активностима везаним за продуктивност
 • Руковање исплатама
 • Хостинг и позадинска инфраструктура
 • Услуге платформе и хостинг

Додатне информације о обради личних података

 • Јединствена идентификација уређаја
 • Пусх обавештења

Права корисника

Корисници могу остварити одређена права у вези са својим подацима које обрађује Власник.

Конкретно, корисници имају право да ураде следеће:

 • Повући њихову сагласност у било ком тренутку. Корисници имају право да повуку сагласност ако су претходно дали сагласност за обраду својих личних података.
 • Приговор на обраду њихових података. Корисници имају право да уложе приговор на обраду својих Података ако се обрада врши на правној основи која није сагласност. Даљи детаљи су дати у наменском одељку испод.
 • Приступите њиховим подацима. Корисници имају право да сазнају да ли се Подаци обрађују од стране Власника, да добију обелодањивање у вези са одређеним аспектима обраде и добију копију Података који се обрађују.
 • Проверите и тражите исправку. Корисници имају право да провере тачност својих података и затраже њихово ажурирање или исправку.
 • Ограничите обраду њихових података. Корисници имају право, под одређеним околностима, да ограниче обраду својих података. У овом случају, Власник неће обрађивати своје Податке у било коју другу сврху осим за њихово складиштење.
 • Нека се њихови лични подаци избришу или на други начин уклоне. Корисници имају право, под одређеним околностима, да добију брисање својих података од власника.
 • Примите њихове податке и пренесите их другом контролору. Корисници имају право да приме своје Податке у структурираном, уобичајено коришћеном и машински читљивом формату и, ако је технички изводљиво, да их без икаквих сметњи пренесу другом контролору. Ова одредба је применљива под условом да се Подаци обрађују аутоматизованим средствима и да се обрада заснива на сагласности Корисника, на уговору чији је Корисник део или на његовим предуговорним обавезама.
 • Уложите жалбу. Корисници имају право да поднесу тужбу свом надлежном органу за заштиту података.

Детаљи о праву на приговор на обраду

Када се лични подаци обрађују у јавном интересу, у вршењу службеног овлашћења датог Власнику или у сврхе легитимних интереса које води власник, Корисници могу да приговоре на такву обраду тако што ће пружити основ у вези са њиховом конкретном ситуацијом да оправдати приговор.

Корисници морају да знају да, међутим, ако се њихови лични подаци обрађују у сврхе директног маркетинга, могу да приговоре на ту обраду у било ком тренутку без давања икаквог оправдања. Да би сазнали да ли Власник обрађује личне податке у сврхе директног маркетинга, Корисници могу погледати релевантне одељке овог документа.

Како остварити ова права

Сви захтеви за остваривање права корисника могу се упутити Власнику преко контакт података наведених у овом документу. Ови захтеви се могу реализовати бесплатно и власник ће их решити што је пре могуће и увек у року од месец дана.

Додатне информације о прикупљању и обради података

Законске мере

Власник може користити личне податке корисника у правне сврхе или у фазама које доводе до могућег правног поступка који произилази из неправилне употребе ове апликације или повезаних услуга.
Корисник изјављује да је свестан да се од Власника може захтевати да открије личне податке на захтев јавних органа.

Додатне информације о личним подацима корисника

Поред информација садржаних у овој политици приватности, ова Апликација може пружити Кориснику додатне и контекстуалне информације у вези са одређеним Услугама или прикупљањем и обрадом личних података на захтев.

Системски дневники и одржавање

За потребе рада и одржавања, ова Апликација и било које услуге треће стране могу прикупљати датотеке које бележе интеракцију са овом апликацијом (системске евиденције) користити друге личне податке (као што је ИП адреса) у ту сврху.

Информације које нису садржане у овој политици

Више детаља у вези са прикупљањем или обрадом личних података може се затражити од власника у било ком тренутку. Молимо погледајте контакт информације на почетку овог документа.

Како се поступа са захтевима „Не прати“.

Ова апликација не подржава захтеве „Не прати“.
Да бисте утврдили да ли било која од услуга трећих страна које користи испуњава захтеве „Не прати“, прочитајте њихову политику приватности.

Промене ове политике приватности

Власник задржава право да изврши измене ове политике приватности у било ком тренутку тако што ће обавестити своје кориснике на овој страници и евентуално у оквиру ове апликације и/или – колико је технички и правно изводљиво – слањем обавештења корисницима путем било које контакт информације доступне власник. Препоручује се да често проверавате ову страницу, позивајући се на датум последње измене наведен на дну.

Уколико промене утичу на активности обраде које се обављају на основу сагласности Корисника, Власник ће по потреби прикупити нову сагласност од Корисника.