Zostava zosilňovača-976

Stiahnite si Poweramp v3

Nové funkcie

 • akcie predchádzajúcej/nasledujúcej kategórie pre tlačidlá médií
 • Aktualizácia databázy predvolieb/zariadení AutoEq
 • latencia vizualizácie sa teraz aplikuje aj na texty pre lepšiu synchronizáciu času
 • nová možnosť Použiť OP High Framerate
  Pre telefónne zariadenia Oppo/OnePlus/Nothing
 • pridaná podpora pre import predvolieb Spinorama txt
 • Cieľová súprava SDK bola aktualizovaná na 33 z dôvodu požiadaviek služby Google Play. Spôsobuje to nasledujúce zmeny, obmedzenia a požiadavky:

  Play edícia:
  • Možnosť staršieho režimu prístupu k súborom už nie je podporovaná v systéme Android 13+. Google túto podporu odstraňuje.
   Na povolenie/pridanie vhodných priečinkov s hudbou do knižnice Poweramp použite dialógové okno Hudobné priečinky
   Android neumožňuje pridávanie určitých priečinkov týmto spôsobom, vrátane /Downloads alebo koreňového úložiska. Toto obmedzenie nastavuje spoločnosť Google. Skúste namiesto toho pridať podpriečinky

  Vydanie webovej stránky (-uni-):
  • Možnosť Starší režim prístupu k súborom teraz vyžaduje povolenie Prístup ku všetkým súborom v systéme Android 13+
   Povolenie All Files Access tiež sprístupňuje viac typov súborov (predtým neviditeľných v režime File Access Legacy Mode) pre Poweramp, ako sú súbory .CUE

  Všetky vydania:
  • Android 13+ zobrazuje mediálne upozornenia pre aplikácie Target SDK 33 inak
   • tlačidlá sú vždy zjednotené s ostatnými ovládačmi médií, ako sú Android Auto alebo hodinky
   • v predvolenom nastavení ďalšie Shuffle/Close/Repeat/atď. tlačidlá sú povolené, ale upozornenie zobrazuje iba prvé 2 z nich
   • tlačidlá je možné ďalej prispôsobiť pomocou tlačidiel Media Buttons
   • v závislosti od firmvéru sa vzhľad upozornenia mierne zmení
  • Keep Media Notification premenované na Keep Inactive Media Notification (Android 11+)
  • Možnosť Keep Notification teraz vždy uchováva upozornenia na všetkých podporovaných Androidoch (5-14)
   Táto možnosť nezachováva službu vo všetkých prípadoch, ak je služba Keep zakázaná alebo v systéme Android 13+
  • Možnosť Keep Service teraz ovplyvňuje službu prehrávača na všetkých podporovaných Androidoch (5-14)
   • možnosť sa presunula z Misc na stránku nastavení upozornení
   • v systéme Android 8+ táto možnosť funguje spoľahlivo iba vtedy, keď je zapnutá funkcia Keep Notification a je viditeľné upozornenie
  • Možnosť Vždy ponechať upozornenie je odstránená
  • Upozornenie na Android 13+/ikony Android Auto boli aktualizované tak, aby zodpovedali systémovým ikonám médií
  • vyhľadávanie a filtrovanie v zozname predvolieb ekvalizéra
   • K dispozícii sú používateľské/vstavané/autoEq, grafické/parametrické, priradené filtre
   • Tlačidlo Device na vyhľadanie aktuálne pripojeného zariadenia
 • nové funkcie ekvalizéra prenesené z aplikácie Poweramp Equalizer:
  • Prednastavenia AutoEq sú predinštalované a dostupné prostredníctvom zoznamu predvolieb
   • vyhľadávanie možno použiť na nájdenie vhodnej predvoľby zariadenia
   • Predvoľby AutoEq sú v predvolenom nastavení uzamknuté proti zmene
   • zoznam predvolieb nie vždy načítava všetky položky, aby bolo používateľské rozhranie rýchle
   • Predvoľby AutoEq sú navrhnuté na pripojení zariadenia
    • Predvoľba AutoEq môže byť grafická a/alebo parametrická, s rôznym meraním frekvenčnej odozvy (napríklad Harman in-ear, Innerfidelity atď.) predvoľba môže byť okamžite skontrolovaná a priradená zariadeniu AutoEq sa navrhne iba vtedy, ak nie je vybratá/priradená žiadna predvoľba ešte pre zariadenie nová možnosť Navrhnúť predvoľby AutoEqnová Resetovať možnosť Zakázané návrhy AutoEq
   • Možnosť Importovať predvoľby AutoEq sa dá použiť na hromadný import/aktualizáciu všetkých predvolieb AutoEq
  • grafické a parametrické predvoľby je možné použiť voľne
   • režim ekvalizéra (grafický/parametrický) je definovaný predvoľbou
   • odstránená možnosť Typ ekvalizéra
  • predvoľby je možné uzamknúť, aby sa predišlo náhodnej zmene
   • parametrická predvoľba umožňuje uzamknutie jednotlivých pásiem
   • grafická predvoľba je uzamknutá ako celok
  • prednastavené automatické ukladanie už nie je pre parametrický režim vynútené
   • keď je automatické ukladanie zakázané, zmeny sa automaticky uložia do predvolenej predvoľby
   • keď je zapnuté automatické ukladanie, zmeny sa automaticky uložia do aktuálne zvolenej predvoľby
  • nové menu na obrazovke ekvalizéra
   Pridané nové akcie a akcie, ktoré boli predtým dostupné v zozname predvolieb
  • nová možnosť vzhľadu – Eq. Krivka grafického režimu
 • Možnosť File Access Legacy Mode bola presunutá zo stránky Rôzne na stránku nastavení knižnice
 • opravený problém so značkou interpreta albumu v FLAG/OGG a problém s určitým kódovaním UTF16 v značkách ID3v2
  Na aktualizáciu takýchto značiek môže byť potrebné úplné opätovné skenovanie
 • vylepšené konfigurovateľné tlačidlá akcií +Zoznam skladieb, >>Poradie, >Zoznam skladieb
 • vylepšená analýza zmiešaných kódovaných značiek mp3 (vyžaduje úplné opätovné skenovanie)
 • opravy chýb a vylepšenia stability
 • aktualizované preklady – veľká vďaka všetkým Crowdinovým prekladateľom!

Zostava zosilňovača-956

Stiahnite si Poweramp v3

Nové funkcie

 • nová oblasť textov
  • dostupné po potiahnutí prstom nahor z hlavnej obrazovky alebo cez tlačidlo textu
  • konfigurovateľné cez Nastavenia
  • sú podporované súbory so synchronizovanými textami (SYLT) a LRC, ako aj nesynchronizované texty
   Použite možnosť Preskenovať značky textov na získanie predtým nerozpoznaných značiek textu
  • štipnutím priblížite zobrazenie textu a zmeníte veľkosť písma
  • nové API pre pluginy textov tretích strán
  • ako predtým, chýbajúce texty možno ďalej hľadať v aplikáciách tretích strán

 • widgety a aktualizáciu konfigurátora widgetov
  • pokročilejšie možnosti pre miniaplikácie v systéme Android 12+, ako sú polomery rohov, nové písma, tiene, vypchávky atď.
  • widget farieb Material U pre Android 12+
  • nové predvoľby miniaplikácií pre Android 12+
  • predchádzajúce štýly miniaplikácií môžu vyžadovať menšie úpravy

 • nové možnosti
  • Panel vyhľadávania v navigačnom paneli
  • Rozloženie – celý obal
   Presunie všetky názvy skladieb a tlačidlá pod kryt. Funguje najlepšie na telefónoch s dlhou obrazovkou
  • Označenia trasy
  • Pozadie štítkov
  • Žiadne pozadie pre navigačný panel
  • Pozadie zoznamu
  • Text na pozadí
  • Vlastná adresa URL pre aplikáciu Preferred Lyrics App
 • PowerampAPI teraz odhaľuje doplnky na najvyššej úrovni zámerov, aby sa zjednodušili automatizácie Tasker
 • pridaná bengálčina, aktualizované preklady – veľká vďaka všetkým Crowdinským prekladateľom!

Zostava zosilňovača-945

Stiahnite si Poweramp v3

Nové funkcie

 • Podpora tematických ikon aplikácií pre Android 13
 • vylepšená podpora vo vysokom rozlíšení pre zariadenia založené na Snapdragon @ Android 11/12
 • vylepšená podpora vo vysokom rozlíšení pre zariadenia Pixel @ Android 12/13
 • vylepšená detekcia bitovej šírky výstupnej vzorkovacej frekvencie/formátu
 • opravy/vylepšenia pre Android 13
 • nová možnosť Spodné tlačidlá
  Sprístupňuje tlačidlá náhodného prehrávania, prehrávania, výberu atď. v spodnej časti obrazovky


 • výber stôp a iných položiek v zoznamoch
  • v režime výberu tlačidlo Rozsah prepína zaškrtnutý stav medzi prvou a poslednou zaškrtnutou položkou
  • v režime výberu dlhým stlačením vyberiete všetky položky medzi predtým zaškrtnutou položkou a dlho stlačenou položkou

 • nové možnosti vloženia pozície zoznamu skladieb, pozície vloženia vo fronte, možnosti prehrať ďalšiu pozíciu vloženia
  • režimy je možné zmeniť dlhým stlačením akčného tlačidla v ponuke výberu
  • + Dialógové okno zoznamu skladieb obsahuje aj výber režimov
  • Náhodný režim mieša položky náhodne s existujúcimi položkami, najlepšie po práve prehrávanej skladbe

 • stránka vyhľadávania má navrchu tlačidlá rýchleho filtrovania kategórií

  Dlhým stlačením tlačidla vyhľadávania kategórie vyhľadajte iba túto kategóriu

 • nové nastavenia/možnosti exportu/importu údajov:
  • prednastavené priradenia pre každé zariadenie/pre skladbu
  • pamäť zoznamu priečinkov/zoznamov skladieb
  • záložky

 • max. frekvencia parametrického pásma zvýšená na 24 kHz


 • medzery by sa teraz mohli použiť ako rozdelený symbol
 • nová možnosť tlačidiel hlavičky
 • nová možnosť Pozastaviť pri vypnutí obrazovky
  • Experimentálna možnosť pre automobilové hlavné jednotky Android
 • pridané triedenie podľa roku/albumu pre skladby

Zostava zosilňovača-933

Stiahnite si Poweramp v3

Zostavy 926-933:

 • nová možnosť náhodného výberu
  Voľba postupne uprednostňuje najmenej prehrávané skladby. Prioritou sú tiež najmenej hrané albumy, žánre, zoznamy skladieb, nehierarchické priečinky atď.
  Náhodné prehrávanie pre priečinky hierarchie, albumy 2. úrovne uprednostňuje podradené zoznamy ako predtým, skladby v týchto kategóriách majú prioritu podľa toho, čo sa hrá najmenej.
  Fronta uprednostňuje najmenej hrané, ak je zamiešané pomocou tlačidla Shuffle v hlavičke.
  Náhodné prehrávanie zoznamov s niekoľkými položkami je čisto náhodné ako predtým
 • nová možnosť Zamiešať položky kategórie
  Nahrádza predchádzajúcu možnosť Náhodné prehrávanie skladieb kategórie
 • Náhodné prehrávanie všetkých skladieb v hierarchii priečinkov Režim náhodného výberu sa už neresetuje opätovným prehľadávaním
 • položky pridané do zoznamu skladieb alebo do poradia sa teraz tiež automaticky zamiešajú, ak je aktívny režim náhodného prehrávania (skladieb)
  Pridané skladby sa zamiešajú po prvej neprehranej položke
 • položky pridané cez Play Next sa už nikdy nemiešajú a vždy sa prehrávajú v poradí
  Tlačidlo Shuffle v hlavičke Queue stále premieša všetky položky Queue
 • maximálny predzosilňovač zvýšený na +12dB
 • maximálny parametrický Q faktor zvýšený na 12
 • nové možnosti na zmenu frekvencie basov a výšok a Q
 • Prístup k starším súborom je teraz v prípade potreby povolený pri inovácii systému Android
 • pridané ikony aplikácií v štýle Material You (varianty Pixel a obrátené Samsungy)
  Android 12+
  Pixel launcher obnoví farbu ikony (ak sa zmení) až po reštarte
 • vylepšené ukladanie veľkých zoznamov skladieb, kde systémový skener médií môže vyžadovať veľa času na spracovanie
  Systémový skener stále trvá 50+ ms na záznam zoznamu skladieb, takže spracovanie veľkého zoznamu skladieb môže vyžadovať veľa systémových prostriedkov. Systémový skener vždy kontroluje zmenené/nové súbory. Ak používate veľké zoznamy skladieb, zvážte použitie súboru .nomedia v priečinku zoznamu skladieb
 • opravených niekoľko problémov so vzhľadmi tretích strán v systéme Android 12
 • pridané riešenia pre staršie vzhľady Ducktamine
 • Vylepšenia detekcie absolútneho objemu
 • pridané tučné písmo pre widgety
 • opravy chýb a vylepšenia stability

Zostava zosilňovača-925

Stiahnite si Poweramp v3

 

Stavby 922-925:

 • Vylepšenia výberu hudobných priečinkov
  • teraz sú podporované cesty k starším súborom aj samostatne pridané priečinky (Legacy File Access).
   To môže spôsobiť duplikácie, ak je rovnaký priečinok označený ako staršie úložisko a ako priečinok
  • vybraté nedostupné úložiská a priečinky sa teraz zobrazia a možno ich odstrániť
  • Možnosť výberu hudobných priečinkov pre nastavenia exportu/importu/údajov
 • možnosť opätovného prístupu k starším súborom v systéme Android 12(L)
 • dlhým stlačením Nastavenia v hlavnom menu otvoríte vyhľadávanie nastavení
 • nová možnosť Hľadať názvy skladieb
 • Možnosť Úrovne hlasitosti je pre Android 12 zakázaná, pretože funkcia poskytovateľa hlasitosti je v systéme Android 12 momentálne nefunkčná
 • vylepšené spracovanie Audio Focus pre Samsungy @ Android 12
 • lepšie spracovanie zmeny trasy zvuku z Bluetooth na Bluetooth
 • Zoznam dialógových zariadení „Prenášať do“ je teraz možné priblížiť stiahnutím prstov
 • opravený problém s názvami skladieb Hierarchy priečinkov pre Auto
 • opravený problém s odstraňovaním streamov zo zoznamov skladieb
 • riešenie pre zlyhanie na Samsung S9(+) @ Android 8
 • riešenie pre chýbajúce zdroje v balíku Play, ktoré spôsobuje zlyhanie na niektorých zariadeniach alebo niektorých vzhľadoch tretích strán
 • ďalšie drobné opravy chýb
 • aktualizácie prekladov

Stavby 912-921:

 • Cieľová súprava SDK sa zvýšila na 31 (Android 12) v dôsledku požiadavky Obchodu Play
  • početné interné refaktoringy súvisiace s novým Target SDK
  • Funkcia Bluetooth v systéme Android 12 vyžaduje nové povolenie. Upozorňujeme, že Android 12 pomenuje povolenie Bluetooth ako „Zariadenia v blízkosti“. Poweramp nepoužíva žiadne informácie o polohe
  • Veľkosť súboru APK sa mierne zväčšila v dôsledku aktualizácie Target SDK a nástrojov na zostavovanie, hoci veľkosť na zariadení je rovnaká alebo menšia ako resources.arsc sa už neextrahuje
  • niektoré vzhľady tretích strán môžu mať drobné chyby a vyžadujú prestavbu kvôli novým nástrojom na zostavovanie
 • Vylepšenie výberu hudobných priečinkov pre viacero samostatných „koreňových“ priečinkov
  V systéme Android 11+ už nie je možné vybrať koreňový adresár ukladacieho priestoru alebo priečinok Stiahnuté súbory z dôvodu obmedzení systému Android. Viacero podpriečinkov (vrátane podpriečinkov Downloads) je možné pridať nezávisle
 • nová možnosť zaoblených rohov
  Podobne ako v systéme Android 12 zaokrúhľovanie, predvolene povolené
 • nová možnosť Stretch Overscroll
  Podobný efektu pretáčania v systéme Android 12, ktorý je predvolene povolený
 • nová možnosť farieb Material You
  Iba Android 12+
 • rôzne ďalšie malé vylepšenia pre Android 12
 • nové Nastavenia exportu/importu/údajov
  • tieto teraz exportujú/importujú nielen nastavenia Powerampu, ale aj údaje, ako sú obaly albumov, zoznamy skladieb, streamy a štatistiky skladieb
  • exportovaný súbor je kompatibilný so starými zostavami Poweramp, ak nie je vybratá žiadna z nových možností
 • vylepšenia studeného štartu
 • pomaly sa pripájajúce SD karty sa teraz lepšie zvládajú
 • aktualizácie prekladov

Zostava zosilňovača-911

Stiahnite si Poweramp v3

 

Stavby 906-911:

 • nové funkcie ekvalizéra prenesené z Ekvalizér Poweramp aplikácia:
  • Režim parametrického ekvalizéra
   • konfigurovateľné parametre umožňujú vysokú úroveň prispôsobenia zvuku pomocou niekoľkých pásiem
   • pôvodne prázdne, pásma pridané/odstránené/usporiadané používateľom
   • parametre pásma:
    • typu
     • Low Pass/High Pass – prechádza signál od definovanej frekvencie, rezonujúci s vyšším Q faktorom
     • Low Shelf/High Shelf – podobne ako Low Pass/High Pass s plochejšou frekvenčnou odozvou
     • Band Pass – prechádza signál okolo užívateľom definovanej frekvencie
     • Peaking Band – užšia verzia Band Passu
    • kanály – aplikuje pásmo na ľavý, pravý alebo oba kanály
    • zisk – zosilnenie pásma, môže byť záporné
    • frekvencia – stred/medzný bod pásma
    • Q – šírka pásma a výsledná krivka frekvenčnej odozvy pre pásmo
   • Pásky majú užívateľsky konfigurovateľnú farbu pozadia pre ľahšiu identifikáciu
   • parametrické predvoľby sú oddelené od grafických
   • parametrický režim má vždy zapnuté automatické ukladanie, zmeny sa automaticky ukladajú do aktuálne zvolenej predvoľby
   • (implicitná predvoľba, ktorá sa používa, keď nie je vybratá žiadna predvoľba) je viditeľná v zozname predvolieb, ale nedá sa odstrániť/premenovať
  • predvoľby majú teraz vždy uložené tóny (basy/výšky).
   • vstavané predvoľby môžu mať aj hodnoty tónov – zvyčajne 0
   • pridaných niekoľko predvolieb iba pre tón
  • hodnoty gombíka je možné upraviť dlhým stlačením
  • prednastavené zdieľanie/import/export dlhým stlačením v zozname predvolieb
   Predvoľby uložené/načítané vo formáte JSON
  • predvoľby je možné importovať aj otvorením cez správcu súborov
  • podporované sú súbory Poweramp/Poweramp Equalizer .json a AutoEQ .txt
   Grafické a parametrické formáty AutoEQ sú vhodne podporované a importované do grafických alebo parametrických predvolieb.
   Poweramp pridáva +6dB ku grafickým ziskom AutoEQ
 • históriu vyhľadávania
 • opravy chýb a vylepšenia stability
 • aktualizácie prekladov

Zostava zosilňovača-905

Stiahnite si Poweramp v3

 

Zostava 905:

 • opravy chýb a vylepšenia stability
 • aktualizácie prekladov

Zostava 904:

 • nová experimentálna možnosť Preferovať krytie stôp pre streamy
 • opravy chýb a vylepšenia stability
 • aktualizácie prekladov

Zostava 903:

 • opravený problém so všetkými súbormi zhodnými v správcovi súborov

Zostava 902:

 • Rozmazanie pozadia nastavené na 0 a Detaily pozadia nastavené na 10 majú za následok pozadie vo vysokom rozlíšení
 • opravy chýb a vylepšenia stability
 • aktualizácie prekladov

Zostava 901:

 • podpora pre nové používateľské rozhranie kariet Android Auto
 • viaceré značky sú spojené znakom „;“ pre mp4/m4a
 • opravy chýb a vylepšenia stability
 • aktualizácie prekladov

Zostava 900:

 • nová možnosť Rozdeliť umelcov
 • nové prepínače možností v Nastaveniach
 • AAudio výstup funguje od Androidu 9
 • Nedávno hraný čas sa teraz aktualizuje iba vtedy, ak sa skladba počíta ako prehraná
 • opravy chýb a vylepšenia stability
 • aktualizácie prekladov

Zostavy 895-899:

 • podpora viacerých umelcov, umelcov albumov, skladateľov na skladbu
  • nová možnosť symbolov na rozdelenie viacerých umelcov
   Aplikované aj na interpretov albumov
  • nová možnosť Symboly na rozdelenie viacerých skladateľov
  • nová možnosť Zobraziť nerozdelené kombinované kategórie
 • Android Sharesheet sa používa na akciu Odoslať
 • nová možnosť písma nastavení
 • nová možnosť Count As Played
 • nová zaoblená možnosť pre spektrum obrazovky ekvalizéra
 • nová možnosť Bez ďalšej kategórie pre priečinky
 • nová možnosť Obnoviť pri opätovnom otvorení
 • nová možnosť Keep Media Resume Notification
  Android 11+.
  Táto možnosť je predvolene vypnutá
 • spektrálne (pruhy) vizualizácie sú vykreslené vo vyššej kvalite (rozlíšenie obrazovky)
 • podpora pre vizualizáciu vrcholov spektra
 • nový AAudio výstup
  Android 10+.
  Na zariadeniach Samsung a zariadeniach založených na MTK je tento výstup schopný Hi-Res na 3,5 výstupe.
  Na iných zariadeniach je to podobné ako výstup OpenSL/AudioTrack – Hi-Res schopný len pre Bluetooth
 • Replay získať podporu pre CUE
  Vyžaduje sa úplné opätovné skenovanie
 • CUE s jedinou stopou sú teraz ignorované
  Vylepšuje podporu nevyhovujúcich cuesheetov EAC s predbežnými medzerami
 • nová možnosť výnimky pre text Walkman v aplikácii Preferred Lyrics App
 • Podpora neštandardných vzorkovacích frekvencií Wavpack
 • viaceré značky sú spojené znakom „;“ pre FLAC, Vorbis, APE

Zostava zosilňovača-893

Stiahnite si Poweramp v3

  

Zostavy 883-894:

 • nové tučné písmo 
 • nové funkcie ekvalizéra prenesené z Ekvalizér Poweramp aplikácia:
  • konfigurovateľný počet pásiem:
   •  pevné 5/8/10/12/15/16/24/31/32 
   • alebo vlastné 5-32 s konfigurovateľnými počiatočnými/koncovými frekvenciami
  • prednastavené automatické ukladanie
   Dá sa povoliť dlhým stlačením tlačidla Uložiť alebo cez nastavenia 
  • podpora možnosti zvýraznenia gombíka 
 •  export predvolieb do Poweramp Equalizer
  Vyžaduje sa zostava ekvalizéra Poweramp 888+
 • podpora UTF-8 v CUE
 • „Jemná“ hlasitosť Samsung podporuje 150 úrovní
 • detekcia absolútnej hlasitosti v systéme Android 10+
 • lepšia podpora pre 90Hz+ obrazovky
 • lepšia podpora predvolieb vizualizácie mlieka
 • opravy chýb a vylepšenia stability
 • aktualizácie prekladov