Poweramp build-976

Stáhněte si Poweramp v3

Nové vlastnosti

 • akce předchozí/další kategorie pro tlačítka médií
 • Aktualizace databáze předvoleb/zařízení AutoEq
 • latence vizualizace je nyní aplikována také na texty pro lepší synchronizaci času
 • nová možnost Apply OP High Framerate
  Pro telefony Oppo/OnePlus/Nothing
 • přidána podpora pro import předvoleb Spinorama txt
 • Target SDK aktualizováno na 33 kvůli požadavkům Google Play. To způsobí následující změny, omezení a požadavky:

  Play edice:
  • Možnost Starší režim přístupu k souboru již není podporována v systému Android 13+. Podpora je odstraněna společností Google.
   Použijte prosím dialogové okno Music Folders k povolení/přidání příslušných složek s hudbou do Poweramp Library
   Android neumožňuje přidání určitých složek tímto způsobem, včetně /Downloads nebo kořenového adresáře úložiště. Toto omezení je nastaveno společností Google. Zkuste místo toho přidat podsložky

  Vydání webu (-uni-):
  • Možnost Starší režim přístupu k souborům nyní vyžaduje oprávnění Přístup ke všem souborům v systému Android 13+
   Oprávnění All Files Access také zpřístupňuje pro Poweramp více typů souborů (dříve neviditelných v režimu File Access Legacy), jako jsou soubory .CUE

  Všechny edice:
  • Android 13+ zobrazuje upozornění na média pro aplikace Target SDK 33 jinak
   • tlačítka jsou vždy sjednocena s ostatními ovladači médií, jako je Android Auto nebo hodinky
   • ve výchozím nastavení další Shuffle/Close/Repeat/atd. tlačítka jsou povolena, ale upozornění zobrazuje pouze první 2 z nich
   • tlačítka lze dále přizpůsobit pomocí tlačítek Media Buttons
   • v závislosti na firmwaru se vzhled oznámení mírně změní
  • Keep Media Notification přejmenována na Keep Inactive Media Notification (Android 11+)
  • Možnost Keep Notification nyní vždy udržuje upozornění na všech podporovaných Androidech (5-14)
   Tato možnost nezachová službu ve všech případech, pokud je služba Keep zakázána nebo v systému Android 13+
  • Možnost Keep Service nyní ovlivňuje službu přehrávače na všech podporovaných Androidech (5-14)
   • možnost přesunuta ze stránky Různé na stránku nastavení oznámení
   • na Androidu 8+ tato možnost funguje spolehlivě pouze v případě, že je povoleno upozornění Keep a upozornění je viditelné
  • Možnost Vždy zachovat upozornění je odstraněna
  • Oznámení systému Android 13+/ikony Android Auto byly aktualizovány tak, aby odpovídaly ikonám systémových médií
  • vyhledávání a filtrování v seznamu přednastavených ekvalizérů
   • Dostupné filtry User/Built-in/AutoEq, Graphic/Parametric, Assigned Filters
   • Tlačítko zařízení pro vyhledání aktuálně připojeného zařízení
 • nové funkce ekvalizéru přenesené z aplikace Poweramp Equalizer:
  • Předvolby AutoEq jsou předinstalované a dostupné prostřednictvím seznamu předvoleb
   • vyhledávání lze použít k nalezení vhodné předvolby zařízení
   • Předvolby AutoEq jsou ve výchozím nastavení uzamčeny proti změně
   • seznam předvoleb vždy nenačte všechny položky, aby bylo uživatelské rozhraní rychlé
   • Předvolby AutoEq jsou navrženy na připojení zařízení
    • Předvolba AutoEq může být grafická a/nebo parametrická, s různými měřeními frekvenční odezvy (například Harman in-ear, Innerfidelity atd.) lze okamžitě zkontrolovat a přiřadit zařízení AutoEq je navrženo pouze v případě, že není vybrána/přiřazena žádná předvolba ještě pro zařízenínová možnost Navrhnout předvolby AutoEqnová Resetovat možnost Zakázané návrhy AutoEq
   • Možnost Importovat předvolby AutoEq lze použít k hromadnému importu/aktualizaci všech předvoleb AutoEq
  • grafické a parametrické přednastavení lze použít volně
   • režim ekvalizéru (grafický/parametrický) je definován předvolbou
   • odstraněna možnost Typ ekvalizéru
  • předvolby lze uzamknout, aby nedošlo k jejich náhodné změně
   • parametrická předvolba umožňuje zamykání jednotlivých pásem
   • grafické přednastavení je uzamčeno jako celek
  • preset autosave již není vynuceno pro parametrický režim
   • když je automatické ukládání zakázáno, změny se automaticky uloží do výchozí předvolby
   • když je automatické ukládání povoleno, změny se automaticky uloží do aktuálně vybrané předvolby
  • nová nabídka obrazovky ekvalizéru
   Přidány nové akce a akce dříve dostupné v seznamu předvoleb
  • nová volba vzhledu – Eq. Křivka grafického režimu
 • Možnost File Access Legacy Mode přesunuta ze stránky Různé na stránku nastavení knihovny
 • opraven problém se značkou Album Artist ve FLAG/OGG a problém s určitým kódováním UTF16 v značkách ID3v2
  Aktualizace těchto značek může vyžadovat úplné opětovné skenování
 • vylepšená konfigurovatelná tlačítka akcí +Seznam skladeb, >>Fronta, >Seznam skladeb
 • vylepšená analýza smíšených kódovaných značek mp3 (vyžaduje úplné opětovné skenování)
 • opravy chyb a vylepšení stability
 • aktualizované překlady – velké díky všem překladatelům Crowdin!

Poweramp build-956

Stáhněte si Poweramp v3

Nové vlastnosti

 • nová oblast textů
  • k dispozici po přejetí prstem nahoru z hlavní obrazovky nebo pomocí tlačítka textů
  • konfigurovatelné přes Nastavení
  • jsou podporovány soubory synchronizovaných textů (SYLT) a LRC, stejně jako nesynchronizované texty
   Použijte možnost Znovu naskenovat značky textů k vyzvednutí dříve nerozpoznaných značek textu
  • sevřením prstů přiblížíte zobrazení textu a změníte velikost písma
  • nové API pro pluginy textů třetích stran
  • jako dříve lze chybějící texty dále vyhledávat v aplikacích třetích stran

 • widgety a aktualizace konfigurátoru widgetů
  • pokročilejší možnosti pro widgety v systému Android 12+, jako jsou poloměry rohů, nová písma, stíny, výplně atd.
  • barvy widgetu Material U pro Android 12+
  • nové předvolby widgetů pro Android 12+
  • předchozí styly widgetů mohou vyžadovat drobné úpravy

 • nové možnosti
  • Seekbar v Navbar
  • Rozvržení – celá obálka
   Přesune všechny popisky stop a tlačítka pod kryt. Funguje nejlépe na telefonech s dlouhou obrazovkou
  • Štítky stopy
  • Pozadí štítků
  • Žádné pozadí pro Navbar
  • Pozadí seznamu
  • Text na pozadí
  • Vlastní adresa URL pro aplikaci Preferred Lyrics App
 • PowerampAPI nyní zpřístupňuje track extras na nejvyšší úrovni záměru, aby se zjednodušila automatizace Tasker
 • přidána bengálština, aktualizované překlady – velké díky všem překladatelům Crowdin!

Poweramp build-945

Stáhněte si Poweramp v3

Nové vlastnosti

 • Podpora tematických ikon aplikací pro Android 13
 • vylepšená podpora ve vysokém rozlišení pro zařízení založená na Snapdragon @ Android 11/12
 • vylepšená podpora ve vysokém rozlišení pro zařízení Pixel @ Android 12/13
 • vylepšená detekce bitové šířky výstupní vzorkovací frekvence/formátu
 • opravy/vylepšení pro Android 13
 • nová možnost spodních tlačítek
  Zpřístupňuje tlačítka náhodného přehrávání, přehrávání, výběru atd. ve spodní části obrazovky


 • výběr skladeb a dalších položek v seznamech
  • v režimu výběru tlačítko Rozsah přepíná zaškrtnutý stav mezi první a poslední zaškrtnutou položkou
  • zatímco v režimu výběru dlouhé stisknutí vybere všechny položky mezi dříve zaškrtnutou položkou a dlouze stisknutou položkou

 • nové možnosti Umístění vložení seznamu skladeb, Pozice vložení fronty, Přehrát další Pozice vložení
  • režimy lze změnit dlouhým stisknutím akčního tlačítka v nabídce výběru
  • + Dialog Playlist má také výběr režimů
  • Režim náhodného přehrávání náhodně míchá položky se stávajícími položkami, nejlépe po aktuálně přehrávané stopě

 • vyhledávací stránka má nahoře tlačítka rychlého filtrování kategorií

  Dlouhým stisknutím tlačítka hledání kategorie vyhledáte pouze tuto kategorii

 • nové možnosti nastavení/exportu/importu dat:
  • přiřazení předvoleb na zařízení/na skladbu
  • paměť seznamu složek/playlistů
  • záložky

 • max. frekvence parametrického pásma zvýšena na 24 kHz


 • mezera by nyní mohla být použita jako rozdělený symbol
 • nová možnost tlačítek záhlaví
 • nová možnost Pauza při vypnutí obrazovky
  • Experimentální možnost pro hlavní jednotky automobilu Android
 • přidáno řazení podle roku/alba pro skladby

Poweramp build-933

Stáhněte si Poweramp v3

Sestavy 926-933:

 • nová možnost náhodného náhodného výběru
  Volba postupně upřednostňuje nejméně hrané skladby. Prioritou jsou také nejméně hraná alba, žánry, seznamy skladeb, nehierarchické složky atd.
  Náhodné pořadí pro složky hierarchie, alba 2. úrovně upřednostňuje podřízené seznamy jako dříve, skladby v těchto kategoriích jsou upřednostněny podle toho, co se hraje nejméně.
  Fronta upřednostňuje nejméně hrané, pokud je zamícháno pomocí tlačítka Shuffle v záhlaví.
  Náhodné přehrávání seznamů pouze s několika položkami je čistě náhodné jako dříve
 • nová možnost Zamíchat položky kategorie
  Nahrazuje předchozí možnost Shuffle Category Songs
 • Náhodné přehrávání všech skladeb ve složce Hierarchie režim náhodného přehrávání se již neresetuje opakovaným prohledáváním
 • položky přidané do seznamu skladeb nebo do fronty se nyní také automaticky zamíchají, pokud je aktivní režim náhodného přehrávání (skladeb)
  Přidané skladby se zamíchají po první nepřehrané položce
 • položky přidané přes Play Next se nyní nikdy nemíchají a vždy se přehrávají v pořadí
  Tlačítko Shuffle v záhlaví Queue stále znovu zamíchá všechny položky Queue
 • maximální předzesilovač zvýšen na +12dB
 • maximální parametrický Q faktor zvýšen na 12
 • nové možnosti pro změnu frekvence tónů basů a výšek a Q
 • Legacy File Access je nyní v případě potřeby povolen při upgradu Androidu
 • přidány ikony aplikací ve stylu Material You (Varianty Pixel a obrácené Samsungy)
  Android 12+
  Pixel launcher obnoví barvu ikony (pokud se změní) až po restartu
 • vylepšené ukládání velkých seznamů skladeb, kde systémový skener médií může vyžadovat mnoho času na zpracování
  Systémový skener stále trvá 50+ ms na záznam seznamu skladeb, takže zpracování velkého seznamu skladeb může vyžadovat mnoho systémových prostředků. Systémový skener vždy kontroluje změněné/nové soubory. Pokud používáte velké seznamy stop, zvažte použití souboru .nomedia ve složce seznamů stop
 • opraveno několik problémů se vzhledy třetích stran @ Android 12
 • přidána řešení pro starší skiny Ducktamine
 • Vylepšení detekce absolutního objemu
 • přidáno tučné písmo pro widgety
 • opravy chyb a vylepšení stability

Poweramp build-925

Stáhněte si Poweramp v3

 

Sestavy 922-925:

 • Vylepšení výběru hudebních složek
  • nyní jsou podporovány jak cesty k starším souborům, tak samostatně přidané složky (Legacy File Access).
   To může způsobit duplikace, pokud je stejná složka zaškrtnuta jako starší úložiště a jako složka
  • vybraná nedostupná úložiště a složky jsou nyní zobrazeny a lze je smazat
  • Možnost výběru Music Folders pro Export/Import Settings/Data
 • znovu povolena možnost Legacy File Access na Android 12(L)
 • dlouhým stisknutím tlačítka Nastavení v hlavní nabídce otevřete Vyhledávání nastavení
 • nová možnost Hledat názvy stop
 • Možnost Úrovně hlasitosti je pro Android 12 deaktivována, protože funkce poskytovatele svazku je v systému Android 12 aktuálně nefunkční
 • vylepšené zpracování Audio Focus pro Samsungy @ Android 12
 • lepší zpracování změny zvukové trasy z Bluetooth na Bluetooth
 • Seznam zařízení v dialogovém okně „Odeslat do“ lze nyní přiblížit sevřením prstů
 • opraven problém s názvy skladeb Hierarchy složek pro Auto
 • opraven problém s mazáním streamu ze seznamů skladeb
 • řešení pro selhání na Samsung S9(+) @ Android 8
 • řešení pro chybějící zdroje v balíčku Play, které způsobuje selhání na některých zařízeních nebo u některých vzhledů třetích stran
 • další drobné opravy chyb
 • aktualizace překladů

Sestavy 912-921:

 • Cílová sada SDK se zvýšila na 31 (Android 12) kvůli požadavku obchodu Play
  • četné interní refaktoringy související s novým Target SDK
  • Funkce Bluetooth v systému Android 12 vyžaduje nové oprávnění. Všimněte si, že Android 12 pojmenuje oprávnění Bluetooth jako „Zařízení v blízkosti“. Poweramp nepoužívá žádné informace o poloze
  • Velikost souboru APK se mírně zvýšila kvůli aktualizaci Target SDK a nástrojů pro sestavení, ačkoli velikost na zařízení je stejná nebo menší, protože se již neextrahuje soubor resources.arsc
  • některé vzhledy třetích stran mohou mít drobné závady a vyžadují přebudování kvůli novým nástrojům pro sestavení
 • Vylepšení výběru hudebních složek pro více samostatných „kořenových“ složek
  V systému Android 11+ již není možné vybrat kořen úložiště nebo složku Stažené soubory kvůli omezení systému Android. Více podsložek (včetně podsložek Stahování) lze přidat nezávisle
 • nová možnost Zaoblené rohy
  Podobně jako u Androidu 12, ve výchozím nastavení povoleno
 • nová možnost Stretch Overscroll
  Podobný efektu přetažení v systému Android 12, který je ve výchozím nastavení povolen
 • nová možnost barev Material You
  Pouze Android 12+
 • různá další malá vylepšení pro Android 12
 • nové Nastavení exportu/importu/dat
  • tyto nyní exportují/importují nejen nastavení Powerampu, ale také data, jako jsou obaly alb, seznamy skladeb, streamy a statistiky skladeb.
  • exportovaný soubor je kompatibilní se starými sestaveními Powerampu, pokud není vybrána žádná z nových možností
 • vylepšení studeného startu
 • pomalu se připojující SD karty se nyní lépe zvládají
 • aktualizace překladů

Poweramp build-911

Stáhněte si Poweramp v3

 

Sestavy 906-911:

 • nové funkce ekvalizéru přenesené z Ekvalizér Poweramp aplikace:
  • Režim parametrického ekvalizéru
   • konfigurovatelné parametry umožňují vysokou úroveň přizpůsobení zvuku pomocí několika pásem
   • zpočátku prázdné, pásma přidána/odebrána/uspořádána uživatelem
   • parametry pásma:
    • typ
     • Low Pass/High Pass – propustí signál od definované frekvence, rezonující s vyšším Q faktorem
     • Low Shelf/High Shelf – obdoba Low Pass/High Pass s plošší frekvenční odezvou
     • Pásmová propust – prochází signál kolem uživatelem definované frekvence
     • Peaking Band – užší verze Band Pass
    • kanály – aplikuje pásmo na levý, pravý nebo oba kanály
    • gain – zesílení pásma, může být záporné
    • frekvence – střed/mezní bod pásma
    • Q – šířka pásma a výsledná křivka frekvenční charakteristiky pro pásmo
   • pásky mají uživatelsky nastavitelnou barvu pozadí pro snadnější identifikaci
   • parametrické předvolby jsou oddělené od grafických
   • parametrický režim má automatické ukládání vždy povoleno, změny se automaticky ukládají do aktuálně zvolené předvolby
   • (implicitní předvolba, která se používá, když není vybrána žádná předvolba) je viditelná v seznamu předvoleb, ale nelze ji smazat/přejmenovat
  • předvolby mají nyní vždy uložený tón (basy/výšky).
   • vestavěné předvolby mohou mít také hodnoty tónů – obvykle 0
   • přidáno několik předvoleb pouze pro tón
  • hodnoty knobu lze upravit dlouhým stisknutím
  • přednastavené sdílení/import/export dlouhým stisknutím v seznamu předvoleb
   Předvolby uložené/načtené ve formátu JSON
  • předvolby lze také importovat otevřením prostřednictvím správce souborů
  • jsou podporovány soubory .json Poweramp/Poweramp Equalizer .json i soubory AutoEQ .txt
   Grafické a parametrické formáty AutoEQ jsou podporovány a vhodně importovány do grafických nebo parametrických předvoleb.
   Poweramp přidává +6dB ke zvýšení grafiky AutoEQ
 • historie vyhledávání
 • opravy chyb a vylepšení stability
 • aktualizace překladů

Poweramp build-905

Stáhněte si Poweramp v3

 

Sestavení 905:

 • opravy chyb a vylepšení stability
 • aktualizace překladů

Sestavení 904:

 • nová experimentální možnost Prefer Track Cover for Streams
 • opravy chyb a vylepšení stability
 • aktualizace překladů

Sestavení 903:

 • opraven problém se všemi soubory odpovídajícími ve správcích souborů

Sestavení 902:

 • Rozostření pozadí nastavené na 0 a Detaily pozadí nastavené na 10 mají nyní za následek pozadí ve vysokém rozlišení
 • opravy chyb a vylepšení stability
 • aktualizace překladů

Sestavení 901:

 • podpora nového uživatelského rozhraní karet Android Auto
 • více značek je spojeno znakem „;“ pro mp4/m4a
 • opravy chyb a vylepšení stability
 • aktualizace překladů

Sestavení 900:

 • nová možnost Unsplit Artists
 • nové přepínače možností v Nastavení
 • AAudio výstup funguje od Androidu 9
 • Nedávno hraný čas se nyní aktualizuje pouze v případě, že se stopa počítá jako přehraná
 • opravy chyb a vylepšení stability
 • aktualizace překladů

Sestavy 895-899:

 • podpora více umělců, umělců alb, skladatelů na skladbu
  • nová možnost Symboly pro rozdělení více umělců
   Platí také pro umělce alb
  • nová možnost Symboly pro rozdělení více skladatelů
  • nová možnost Zobrazit nerozdělené kombinované kategorie
 • Android Sharesheet se používá pro akci Odeslat
 • nová možnost písma nastavení
 • nová možnost Count As Played
 • nová zaoblená možnost pro ekvalizér Screen Spectrum
 • nová možnost No Advance Category for Folders
 • nová možnost Obnovit při opětovném otevření
 • nová možnost Keep Media Resume Notification
  Android 11+.
  Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána
 • spektrální (pruhové) vizualizace jsou vykresleny ve vyšší kvalitě (rozlišení obrazovky)
 • podpora pro vizualizaci špiček spektra
 • nový AAudio výstup
  Android 10+.
  U Samsungů a zařízení založených na MTK je tento výstup schopen Hi-Res na 3,5 výstupu.
  Na jiných zařízeních je to podobné jako s výstupem OpenSL/AudioTrack – Hi-Res schopný pouze pro Bluetooth
 • Replay získat podporu pro CUE
  Je vyžadováno úplné opětovné skenování
 • CUE s jedinou stopou jsou nyní ignorovány
  Vylepšuje podporu pro nevyhovující cuesheety EAC s pregaps
 • nová možnost Walkman Lyrics Exception v aplikaci Preferred Lyrics App
 • Podpora nestandardních vzorkovacích frekvencí Wavpack
 • více značek je spojeno znakem „;“ pro FLAC, Vorbis, APE

Poweramp sestavení-893

Stáhněte si Poweramp v3

  

Sestavy 883-894:

 • nové tučné písmo 
 • nové funkce ekvalizéru přenesené z Ekvalizér Poweramp aplikace:
  • nastavitelný počet pásem:
   •  opraveno 5/8/10/12/15/16/24/31/32 
   • nebo vlastní 5-32 s konfigurovatelnými počátečními/koncovými frekvencemi
  • přednastavené automatické ukládání
   Lze povolit dlouhým stisknutím tlačítka Uložit nebo prostřednictvím nastavení 
  • podpora pro volbu zvýraznění knoflíku 
 •  export předvoleb do Poweramp Equalizer
  Vyžaduje se sestavení ekvalizéru Poweramp 888+
 • podpora UTF-8 v CUE
 • Samsung „jemná“ hlasitost podporuje 150 úrovní
 • detekce absolutní hlasitosti na Androidu 10+
 • lepší podpora pro 90Hz+ obrazovky
 • lepší podpora předvoleb vizualizace mléka
 • opravy chyb a vylepšení stability
 • aktualizace překladů