Mua Poweramp phiên bản đầy đủ

Poweramp v3(xây dựng 800+)/Bộ cân bằng Poweramp: Giấy phép trang web được cấp theo một thiết bị. Số lần kích hoạt lại có giới hạn – để nâng cấp thiết bị, v.v. Không cần có Tài khoản/Dịch vụ Google.

Poweramp v2: Phiên bản đầy đủ của Poweramp có thể được sử dụng trên thiết bị với một trong hai Tài khoản Google, Tài khoản Email (Google Pop3/IMAP), hoặc Tài khoản Yahoo đã đăng ký trên đó.

Bạn sẽ được chuyển hướng đến Biểu mẫu thanh toán an toàn trên Trang web PayPro toàn cầu. Nó cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán an toàn, bao gồm thẻ Tín dụng/Ghi nợ, PayPal, Webmoney và các tùy chọn khác. Khi mua thành công, Kích hoạt phiên bản đầy đủ sẽ được gửi cho bạn qua email kèm theo hướng dẫn cách cài đặt và kích hoạt ứng dụng.

Mọi giao dịch mua bán đều là cuối cùng nếu Bộ cân bằng Poweramp/Poweramp được mua theo cách này. Bạn không thể nhận được tiền hoàn lại cho việc mua hàng. Hãy đảm bảo rằng phiên bản dùng thử phù hợp với bạn và bạn hài lòng với hiệu suất của nó trên điện thoại của mình trước khi mua Poweramp (Phiên bản đầy đủ)/Bộ chỉnh âm Poweramp (Cao cấp))

*giá có thể thay đổi tùy theo tỷ giá hối đoái và quốc gia